Prevádzkovateľ eshopu:
Nomia Pro s.r.o.

Jiří Kopecký
Zádvoří 153
679 63 Velké Opatovice
Czech Republic

IČ: 29288100
DIČ: CZ29288100

Zapísané v obchodnom registri Krajského súdu v Brne, oddiel C, vložka 71319.

(+420) 770 772 472 (Po – Pá od 9:00 do 15:00)
info@isaprio.sk

Bankové údaje pre platbu vopred:
Platba v EUR:
IBAN: SK8983300000002200161609
BIC: FIOZSKBAXXX
Číslo účtu: 2200161609 / 8330 (Fio Banka)
Ako variabilný symbol uveďte, prosím, číslo vašej objednávky.
Ak nie je možné zadať variabilný symbol, uveďte číslo objendávky do poznámky pre príjemcov.

Odbor výkonu dozoru
Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
Inšpektorát SOI pre Bratislavcký kraj
Prievozská 32, P.O.BOX č.5, 820 07 Bratislava 27
tel. č.: 02/58 27 21 72, 02/58 27 21 04
fax č.: 02/58 27 21 70
https://www.soi.sk
https://www.soi.sk/sk/Podavanie-podnetov-staznosti-navrhov-a-ziadosti.soi

0

Začnite písať a potom stlačte ENTER