Ako na to?

1) Kontaktujte nás na email: info@isaprio.cz a informujte nás o zámere vrátiť alebo vymeniť tovar..
Skutočnosť, že chcete odstúpiť od kúpnej zmluvy, alebo vykonať výmenu je potrebné oznámiť najneskôr do 14 kalendárnych dní od dátumu prevzatia.
Tovar musí byť nepoužívaný, iba vyskúšaný bez známok poškodenia.

2) K tovaru je potrebné do balíčka pripojiť nasledovné:
– kópiu dokladu o kúpe (kópiu faktúry)
– krátky sprievodný list obsahujúci číslo Vášho účtu (v prípade vrátenia tovaru) alebo názov iného produktu (v prípade výmeny)

3) Balíček zašlite na adresu:
Nomia Pro s.r.o.
Jiří Kopecký
Zádvoří 153
679 63 Velké Opatovice
Czech Republic

Tovar je potrebné starostlivo zabaliť, ideálne do originálneho obalu a prípadne aj bublinkovej fólie, aby nedošlo k jeho poškodeniu.
Balíček je potrebné doručiť späť na sklad najneskôr do 30 dní od jeho prevzatia.

Podľa občianskeho zákonníka nie je možné odstúpiť od kúpnej zmluvy pri tovare upravenom alebo vytvorenom na želanie zákazníka, napríklad pri kryte s vlastnou potlačou.

Poškodený tovar nebude prijatý späť. Berte prosím na vedomie, že za správnu prepravu balíčka späť na sklad ručí zákazník.

Odstúpenie od kúpnej zmluvy oznámené po 14. dni od prevzatia tovaru nebude akceptované.