Zmena typu krytu:
1-zmena_krytu_s

Vloženie vlastného textu:
2-vlozeni_textu_s

Práca s textom:
3-prace_s_textem_s

Práca s motívmi a emoji:
4-prace_s_motivy_s

NNahranie obrázka z Facebooku/Instagramu:
5-obrazky_z_facebooku_s

Nahranie vlastného obrázka:
6-vlastni_obrazek_s

Práca s vrstvami:
prace_s_vrstvami